Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Úradná tabuľa

Výberové konanie

na pozíciu vedúcich zamestnancov

čítať viac

Hospodárenie s majetkom

Politika otvorenosti ŽSK

čítať viac

Štipendiá

26.08.2020: základné informácie pre rodičov a žiakov

čítať viac

Dotazník spokojnosti

So službami poskytovanými školou, školským internátom a školskou jedálňou

čítať viac

Zverejnenie zámeru

priameho nájmu majetku ŽSK v správe SOŠLD

čítať viac

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín