Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Kontakt

Škola

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie

Hradná 534
033 01 Liptovský Hrádok

044 / 52 22 147 - spojovateľka
044 / 52 22 005 - sekretariát
 

slslhr@slslhr.sk - email na sekretariát školy


0911 311 040 - Ing. Edmund Hatiar, DiS. art. riaditeľ školy, riaditel@slslhr.sk 

0911 351 730 - Ing. Pavel Lukáč, pedagogický zástupca riaditeľa školy, zastupca.skola@slslhr.sk

0947 948 098 - Ing. Jana Krivošová, ekonomická zástupkyňa riaditeľa školy, zastupca.ekonomika@slslhr.sk

0947 922 153 - Jela Muráňová, personalistka - mzdárka, uctaren@slslhr.sk

0905 362 728 - Ing. Tibor Kabzan, vedúci praktického vyučovania, tibor.kabzan@gmail.com

0948 776 268 - Jozef Bizub, hlavný  majster odborného výcviku

0907 290 338 - Mgr. Tatiana Čúzyová, výchovná poradkyňa


 

Školský internát

 

Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie

Hradná 535
033 14 Liptovský Hrádok

044 / 52 22 147 - v čase od 15.00 do 6.00

0903 507 593 - Mgr. Marián Pozor, zástupca riaditeľa školy pre školský internát, zastupca.internat@slslhr.sk 


 

Školská jedáleň

 

Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie

Hradná 534
033 14 Liptovský Hrádok

Vedúca kuchyne: p. Zuzana Krajčiová

044 / 52 22 147 kl. 71,   044 / 52 80 497 vedúca kuchyne, skolska.jedalen@slslhr.sk
044 / 52 22 147 kl. 72 kuchyňa
 

Autoškola

 

Školská autoškola pri Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie

Hradná 534
033 01 Liptovský Hrádok

Vedúci autoškoly: p. Ladislav Hladiš

044 / 52 22 147 kl. 78 vedúci autoškoly

0905 648 908 - p. Ladislav Hladiš, vedúci autoškoly (súkromné číslo, prosíme volať len v nevyhnutných prípadoch)

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín