Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Nepedagogickí zamestnanci

Prevádzkoví zamestnanci

Anna Matejbusová hospodár školy, člen štipendijnej komisie, vyraďovacej a škodovej komisie
Anna Ratkošová účtovníčka
Anna Chrobáková účtovníčka
Emília Kollárová skladníčka
Silvia Harmanová sekretárka
Ján Zuštiak údržbár, kuričpodpredseda rady školy
Štefan Žiak údržbár, školník, kurič
Ján Kriško vedúci školského športového strediska
Jana Martáková vedúca školskej kuchyne


Kuchyňa

Jana Martáková vedúca školskej kuchyne a jedálne
Angelika Kočiová smenová kuchárka
Janka Piklová smenová kuchárka
Zuzana Rúčková kuchárka
Zdenka Langová pomocná kuchárka
Iveta Bartková pomocná kuchárka

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín