Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Informácie o ubytovaní študentov

Denný režim školského internátu

Školský internát je súčasťou šloly. Výchovný proces v školskom internáte je odvodený od denného režimu školského internátu:

Čas Činnosť
6:00 Budíček
6:00 - 6:30 Osobná hygiena, upratovanie iyieb
6:15 - 6:45 Raňajky
6:30 Ranné upratovanie okolo internátu
6:50 - 6:55 Odchod zo školy
7:00 - 12:30 Dopoludňajšie vyučovanie
12:30 - 14:00 Obed
13:45 - 15:20 Popoludňajšie vyučovanie
15:00 - 17:00 Popoludňajšie upratovanie okolia internátu
V zimnom období od 15:00, v letnom období od 16:00
od 17:30 Osobné voľno
17:00 - 18:00 Večera
18:15 - 18:30 Príprava na štúdium
18:30 - 21:00 Čas vyhradený na štúdium
Schválené vzchádzky žiakov.
21:00 - 21:30 Príprava na večierku
Osobná hygiena, príprava postele
21:30 Večierka
Po oznámení večierky sa vo všetkých izbách a chodbách zhasne svetlo a rešpektuje sa nočný kľud. Po vyhlásení večierky možno študovať na izbe len pri rozsvietenej nočnej lampe, aj to len tí žiaci, ktorí študovali aj v čase vyhradenom na štúdium, a to maximálne do 22:30.

 

Školský poriadok

Školský internát je súčasťou šloly. Výchovný proces v školskom internáte je stanovený školským poriadkom školského internátu. Všetci ubytovaní žiaci sú povinní dodržiavať ustanovenia zakotvené v poriadku školského internátu.
 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín