Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Maturitné a záverečné skúšky

Aktualizované 9.5.2018

MATURITNÉ SKÚŠKY

Legislatíva

  1. Zákon 245/2008 Z.z.
  2. Vyhláška 318/2008 Z.z.
  3. Pedagogicko - organizačné pokyny pre aktuálny školský rok

Termíny

 

Video ukážky o MS odporúčané NUCEM sa spustia po kliknutí na odkaz

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

Legislatíva

  1. Zákon 245/2008 Z.z.
  2. Vyhláška 318/2008 Z.z.
  3. Pedagogicko - organizačné pokyny pre aktuálny školský rok

Termíny:

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín