Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Maturitné skúšky

Aktualizované 9.5.2018

MATURITNÉ SKÚŠKY 2024

Legislatíva

  1. Zákon 245/2008 Z.z.
  2. Vyhláška 318/2008 Z.z

Názov školy: Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok

Kód školy: 655301

Maturitné predmety:

  1. Slovenský jazyk a literatúra           (SJL)
  2. Cudzí jazyk                                    (ANJ)
  3. Teoretická časť odbornej zložky    (TČOZ)
  4. Praktická časť odbornej zložky      (PČOZ)

Dátumy konania MS:

Bližšie informácie o konaní MS nájdete na :

www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

V prípade otázok, prípadne pri zistení nesprávne uvedených údajov kontaktujte školského koordinátora Ing. Pavla Lukáča: zastupca.skola@slslhr.sk, mob. 0911351730

Video ukážky o MS odporúčané NUCEM sa spustia po kliknutí na odkaz

V zmysle III. časti bodu 5 a časti IV. bodu 3 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole sa maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou zverejnia sedem dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole a maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sa zverejnia sedem dní pred termínom konania teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v príslušnej škole.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín