Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Informácie o spracuvávaní osobných údajov

V priloženom dokumente nájdete informácie o spôsobe spracuvávania odobných údajov študentov a zamestnancov šoly v našej inštitúcií.

Dokumenty na stiahnutie