Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Maturitné a záverečné skúšky

 

MATURITNÉ SKÚŠKY

Legislatíva

  1. Zákon 245/2008 Z.z.
  2. Vyhláška 318/2008 Z.z.
  3. Pedagogicko - organizačné pokyny pre školský rok 2016/2017

Termíny

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

Legislatíva

  1. Zákon 245/2008 Z.z.
  2. Vyhláška 318/2008 Z.z.
  3. Pedagogicko - organizačné pokyny pre školský rok 2016/2017

Termíny

 

Dokumenty na stiahnutie: