Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Štúdiom histórie

17. októbra 2018

V tento deň sa žiaci druhých ročníkov / 2.A, 2.B a 2.D trieda / zúčastnili exkurzie „ Cestou za poznaním historických miest Turca a Liptova „. Žiaci v  sprievode pedagógov Mgr. Gabriely Buliakovej, Ing. Jána Lukačka a Mgr. Pavla Krupu, navštívili najvýznamnejšie miesta našej národnej histórie v mestách Martin,  Ružomberok a  Liptovský Mikuláš. Zároveň si pripomenuli sté výročie vzniku ČSR. Exkurzia sa uskutočnila vďaka finančnej podpore nášho zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín