Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Prednáška o správnej životospráve

Prednáška o správnej životospráve

Dňa 06.02. 2019 sa uskutočnila prednáška s besedou a názornými ukážkami s reprezentačným trénerom v kulturistike Ing. Ľubomírom Hečkom a fitneskou (štvornásobnou majsterkou sveta) Ing. Dominikou Multáňovou.

Prednáška bola zameraná na životosprávu a výživové doplnky, po ktorej nasledovali praktické ukážky - správna technika cvičenia.

O prednášku bol veľký záujem zo strany žiakov, vzhľadom k tomu, že kulturistický krúžok je jeden z najnavštevovanejších záujmových útvarov a zúčastnili sa aj žiaci z iných športových krúžkov. Počas besedy bolo zodpovedaných množstvo odborných a kreaktívnych otázok zo strany žiakov, bolo vidieť, že žiaci sa na besedu pripravili.

Žiaci veľmi ocenili pripravené podujatie a z priebehu vyplynula žiadosť o pokračovanie v podobnej téme.

Ján Imrich

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín