Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Exkurzia Predná Hora

Druháci na Prednej Hore

15. 05.  2019 sa  žiaci druhých ročníkov našej školy zúčastnili realizácie aktivity zahrnutej do projektu s názvom „Pozerajme, počúvajme“. Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj v rámci výzvy Škola bez tabaku, alkoholu a drog.

Miestom realizácie bol Odborný ústav psychiatrický na Prednej Hore.

Pripravené boli dve prednášky na témy: Látkové a nelátkové závislosti  a  Doliečovací proces závislých.  Prednášali lekári, ktorí v ústave pracujú.  Svedectvo o páde človeka do osídiel závislostí podali dvaja pacienti, ktorí veľmi emotívne prerozprávali svoje životné príbehy.

A aké odozvy táto návšteva u žiakov zanechala?

Pozrime sa na ne očami jedného zo žiakov triedy 2. A Matúša Hlada:

„ Každá závislosť, či už látková alebo nelátková, je zlá. Zahrávať sa so životom nestojí za to povestné vzrušenie, pocit moci, adrenalín, či eufóriu. To môžeme rovno hrať ruskú ruletu. Vložíme náboj do bubienka:„ Veď len jeden“. Áno, hráme sa. Netreba však zabúdať, že raz natiahneme kohútik a budeme mať pripravený ten „jeden“ náboj. Preto si myslím, že drogy netreba ani skúšať, ani experimentovať. Keď mám dosť rozumu, aby som sa nešiel strieľať, tak by som mať rozum aj na to, aby som si „nešľahol“ drogu."

Takéto výlety považujem za dobré a aj poučné. Je na každom z nás, čo si odtiaľ donesieme a ako stým naložíme.“

( Vybrané z referátu na tému:  Ako to vidím ja? )                    

Ing. Gabriela Bodíková, koordinátor prevencie

                                                        

Škola bez alkoholu tabaku a drog

Projekt „pozerajme,počúvajme“

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín