Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Odborné praxe v jesennom termíne sa skončili

Žiaci študijného odboru lesníctvo - lesnícka prevádzka - ukončili jesenný cyklus odborných praxí. Žiaci prvého ročníka sa po oboznámení s Liptovom vybrali na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, kde sa naučili okrem iného pracovať s ručným náradím pri starostlivosti o lesné kultúry a mladiny. Žiaci druhého ročníka na tej istej lesnej správe vykonávali aj prípravu plôch pre obnovu lesa, ako aj mechanickú ochranu lesných kultúr proti zveri na PS Marcovská Liptovský Ján. Taktiež zalesňovali v LS Kováčová - Sokolče. Žiaci tretieho ročníka sa po úvodnom kurze učili pracovať s motorovou pílou v predrubnej ťažbe do 50 rokov v lesoch pozemkového spoločenstva Kráľova Lehota. Okrem toho sa oboznámili aj s jesennými prácami na OZ Semenoles Liptovský Hrádok, škôlkárske stredisko Jochy. Žiaci štvrtého ročníka sa prakticky oboznamovali s hospodárením v lesoch na LS Malužiná.

V ďalšom období budú prebiehať odberné individuálne praxe, a to najmä na revitalizácii Hrádockého arboréta, ktorého správcom je naša škola.

Ing. Pavel Lukáč, vedúci praktického vzdelávania

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín