Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

LESNÍCTVO - LESNÍCKA PREVÁDZKA

Študijný odbor lesníctvo je ideálnou voľbou pre mladých ľúdí, ktorí sa zaujímajú o  prírodu,  les a ochranu životného prostredia v spojení s technikou a technológiami používanými v modernom lesníctve. Naša škola vám dá možnosť preniknúť do tajov prírody a poodhalí rúško tajomstva pestovania a obhospodarovania nádherných lesných komplexov Slovenska. Máte jedinečnú možnosť získať najvyššie vzdelanie v oblasti poľovníctva a množstvo osvedčení a oprávnení potrebných pre výkon lesníckeho povolania uplatniteľných aj v bežnom živote.

Kód študijného odboru: 4219 M 01

Forma štúdia: denné štúdium

Typ odboru: študijný odbor (po ukončení základnej školy)

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška (ISCED 3A)

Dĺžka štúdia: 4 roky

Vhodný pre: Chlapcov aj dievčatá

Prijímacie skúšky: písomná skúška z biológie a slovenského jazaka a literatúry

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Profesijné zameranie absolventa:

Možnosti ďalšieho štúdia:

Podmienky prijatia:

Možnosti získania opatrení a certifikátov:

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín