Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Kurz práce s motorovou pílou

Študenti našej školy v mesiaci september absolvovali kurz práce s motorovou pílou

 

Lesníctvo je veľmi široko zameraný študijný odbor. Študenti školy sa učia mnohé teoretické vedomosti súvisiace s problematikov leasa a prírody. Prax je však neoddeliteľnou súčasťou ich vzdelávania. Na nej sa učia všetky činnosti, ktoré sa vykonávajú v lesníckej prevádzke. A patrí medzi ne aj spiľovanie stromov. Spíliť strom nie je až také jednoduché. Sú k tomu potrebné teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti. A takéto kompetencie sa naši študenti učia na kurze práce s motorovou pílou, ktorý je súčasťou odbornej praxe.

Kurz je súčasťou školského vzdelávacieho programu žiakov tretieho ročníka študijného odboru „Lesníctvo – lesnícka prevádzka“.

 V prvej časti kurzu (30 vyučovacích hodín) sa študenti oboznámili s problematikou ktorá obsahovala témy:

V druhej časti kurzu (30 hodín) študenti pod vedením inštruktorov prakticky vykonávali odborné činnosti:

Kurz sa uskutočnil v krásnej slnečnej jesennej prírode na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, LHC Svarínka. Študentov každé ráno cestou na pracovisko sprevádzali  mohutné hlasy roztúžených jeleňov.

Kurz práce s motorovou pílou bude pokračovať aj v jarnom období v rozsahu ďalších 30 hodín.

 

Ing. Pavel Lukáč
 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín