Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

TECHNIK DREVOSTAVIEB

Študijný odbor technik drevostavieb je ideálnou voľbou pre mladých ľúdí, ktorí sa zaujímajú o konštrukciu drevených stavieb v spojení s technikou a technológiami používanými v modernom drevárstve a stavebníctve. Naša škola vám dá možnosť získať kvalitné vzdelanie v oblasti stavieb drevených domov od ich základov až po strešné konštrukcie. Máte jedinečnú možnosť získať vynikajúce vzdelanie v tomto novom odbore štúdia aj v oblasti programovania CNC strojov a zabezpečiť si množstvo osvedčení a oprávnení potrebných pre výkon povolania.

Kód študijného odboru: 3349 K 00

Forma štúdia: denné štúdium

Typ odboru: študijný odbor (po ukončení základnej školy)

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška (ISCED 3A)

Dĺžka štúdia: 4 roky

Vhodný pre: dievčatá aj chlapcov

Prijímacie skúšky: písomná skúška z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie aj výučný list

Profesijné zameranie absolventa:

Možnosti ďalšieho štúdia:

Podmienky prijatia:

Možnosti získania opatrení a certifikátov:

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín