Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Biela pastelka v Liptovskom Hrádku

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka  pomoci dobrých ľudí zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Prebieha každý rok v uliciach slovenských miest dňa 18.septembra.

Tento rok aj naša škola - SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, dostala možnosť  zapojiť sa tejto akcie. S dobrovoľnou pomocou našich študentiek Michaely a Nikolky sa podarilo osloviť veľké množstvo ľudí aj v Liptovskom Hrádku.

Dievčatá dobrovoľnými príspevkami do zbierkovej pokladničky vyzbierali v Liptovskom Hrádku krásnych 167,94 €.

Ďakujeme našim študentkám aj všetkým darcom za podporu a pomoc nevidiacim. Pomohli im skvalitniť ich neľahký každodenný život.

 

Mgr. Tatiana Čúzyová

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín