Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Záujmová činnosť

Krúžok karate alebo tréningy karate majú bohatú históriu na Lesníckej škole (koniec 70. rokov 20. storočia). Študenti a členovia krúžku karate napredujú veľmi rýchlo a v rámci svojich fyzických a technických schopností sú pripravení skúšky technickej vyspelosti zvládnuť rýchlejšie. Študenti SLŠ bežne dosahovali vynikajúce výsledky nie len v rámci Slovenska ale aj v rámci celej Európy. Odborná spôsobilosť vedúceho krúžku Jána Imricha, kde kladie dôraz nie len na fyzickú a mentálnu, ale hlavne takticko-technickú stránku čo sa týka prípravy na vrcholové súťaže. V nemalej miere k atraktívnosti tréningov prispieva syn trénera Dominik 4-násobný medailista z Majstrovstiev Európy,  ktorý cvičencom poskytuje odborné skúsenosti z moderného karate, ktoré neustále napreduje.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín