Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Vyhrali sme celoštátne kolo SOČ v kategórii 07

V dňoch 27. – 30.04.2021 sa pod záštitou Strednej odbornej školy stavebnej v Trenčíne, uskutočnilo Celoštátne kolo 43. ročníka SOČ. Na tomto kole sa so svojou prácou dištančnou formou predstavili 4 žiaci našej školy, postupujúci z krajského kola SOČ v Kysuckom Novom Meste, s tromi súťažnými prácami.

 

Predložené práce hodnotilo 17 súťažných komisií, ktoré sa uzniesli na nasledovnom poradí súťažných prác našich žiakov v jednotlivých kategóriách :

 

01. Problematika voľného času

4. miesto :  Norbert BENKO, Denisa GAŽOVÁ : Pestrá príroda – amatérske filmové pásmo z pozorovania prírody

 

04. Biológia

2. miesto :  Kristián GREGOR :  Monitoring vtáčích búdok  v oblasti Mestských Lesov v Starej Turej

 

07. Poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo

1. miesto :  Filip GAŠINEC :  Monitoring poškodenia mladých lesných porastov v PSU Kvačany

 

Podrobné informácie o priebehu celoštátneho kola 43. ročníka SOČ, dokumentačné fotografie a výsledkovú listinu nájdete na www.siov.sk .

 

Našim žiakom, účastníkom celoštátneho kola SOČ gratulujeme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu .

Ing. Ján   L u k a č k o

školský koordinátor SOČ

                                    

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín