Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Naša kolegyňa prevzala ocenenie za tvorivú a obetavú prácu

Dňa 16.6.2021 prevzala naša dlhoročná kolegyňa PaedDr. Daniela Porubänová z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej ocenenie za tvorivú a obetavú prácu v školstve . Ocenenie bolo udelene pri príležitosti dňa učiteľov. PaedDr. Danielu Porubänovú navrhla naša škola oceniť pri významnom životnom jubileu za tvorivú a obetavú prácu v prospech školy, jej kolektívu a našich žiakov. K oceneniu srdečne blahoželáme a do ďaľších rokov prajeme veľa entuziazmu, zdravia a úspechov.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín