Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Základné informácie

Vážení rodičia, milí študenti, 

o chvílu začne nový školský rok 2021 / 2022. Dovoľte nám poskatnúť Vám niekoľko informácií k jeho úspešnému začiatku.

 

1.9.2021 od 12:00 do 14:00 - sa uskutoční ubytovanie študentov 1. ročníka v školskom internáte. Na základe zverejneného COVID automatu budeme pri ubytovaní od študentov požadaovať preukázanie sa dokladom o očkovaní, testovaní, alebo prekonaní COVID do 180 dní (OTP)

 

1.9.2021 od 14:00 do 16:30- sa uskutoční rodičovské združenie rodičov študentov 1. ročníka. RZ sa uskutoční v spoločenskej miestnosti školy. Je možná len účasť jedného rodiča za žiaka z dôvodu dodržania opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19. Účastníci RZ budú používať rúška. Po plenárnej schôdzi sa uskutočnia triedne schôdzky.

 

1.9.2021 od 16:00 do 20:30 - sa môžu ubytovať ostatní študenti. Na základe zverejneného COVID automatu budeme pri ubytovaní od študentov požadaovať preukázanie sa dokladom o očkovaní, testovaní, alebo prekonaní COVID do 180 dní (OTP).

 

2.9.2021 od 10:00 do 12:30 - sa uskutoční na školskom dvore - autocvičisku slávnostné otvorenie školského roka. Študentov žiadame o slušné oblečenie, účesy a správanie v súlade so školským poriadkom. U študentov štvrtého ročníka uvítame školské uniformy (v súlade so zásadami ich nosenia). U študentov nižších ročníkov uvítame oblečenie ladené v zelených farbách v súlade so zameraním školy. Slávostného otvorenia sa zúčastní aj poslanec NR SR Ing. Milan Laurenčík. Po slávnostnom otvorení budú do 12:30 pokračovať triednické hodiny.

3.9.2021 od 7:55 do 12:00  začína vyučovací proces triednickými hodinami.

6.9.2021 od 7:00 začína vyučovanie podľa schváleného rozvrhu hodín. Aktuálne zmeny rozvrhu hodín na  najbližšie dni nájdete v nižšie priloženom dokumente. V prípade priaznivého počasia sa študenti 1. ročníka zúčastnia predpísaného turistického kurzu. 

 

Študenti, ktorí sa zúčastnia vyučovania musia z dôvodu opatrení proti COVID-19 počítať s nasladujúcimi opatreniami:

S ostatnými opatreniami Vás oboznámia Vaši pedagógovia na triednických hodinách

 

Objednanie antigenových samotestov

Ministerstvo školstva poskytne žiakom, ktorí o to požiadajú  zdarma antigénové samotesty.

Všetkým študentom odporúčame tieto samotesty si objednať. Pomocou nich dokážeme zjednodušiť indikáciu choroby včas a ochránime nielen seba, ale najmä sojich spolužiakov a kolegov. Testy si študenti môžu zobrať domov a v prípade príznakov sa kedykoľvek otestovať. Podľa návodu to zvládne naozaj každý a test je bezbolestný, pretože tyčinku nie je potrebné aplikovať hlboko.

Študenti 1 ročníka si testy objednávajú e-mailo na sos.lesnickaadrevarska@gmail.com 

Študenti ostatných ročníkov si objednávajú testy cez EduPage. Poslali sme vám Výzvu.

 

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na úspešný školský rok 2021 / 2022.

Vedenie školy

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín