Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY

Študijný odbor operátor drevárskej a nábytkárskej výroby je ideálnou voľbou pre mladých ľúdí, ktorí sa zaujímajú o prácu s drevom, tvorbu nábytku, drevených konštrukcií v spojení s technikou a technológiami používanými v modernom drevárstve . Naša škola vám dá možnosť získať kvalitné vzdelanie v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Máte jedinečnú možnosť získať vynikajúce vzdelanie v tomto novom odbore štúdia a naučiť s obsluhovať drevárske stroje a zariadenia a  programovať CNC strojoe. Naučte sa vyrábať kvalitný nábytok a  zabezpečte  si možnosť získania potrebných osvedčení a oprávnení potrebných pre výkon povolania.

Kód študijného odboru: 3341 K 00

Forma štúdia: denné štúdium

Typ odboru: študijný odbor (po ukončení základnej školy)

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška (ISCED 3A)

Dĺžka štúdia: 4 roky

Vhodný pre: dievčatá aj chlapcov

Prijímacie skúšky: písomná skúška z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie aj výučný list

Profesijné zameranie absolventa:

Možnosti ďalšieho štúdia:

Podmienky prijatia:

Možnosti získania opatrení a certifikátov:

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín