Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Zmodernizovali sme školskú posilňovňu

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil grantový program pre rok 2021 „Vráťme šport do škôl“ na obnovu a zlepšenie materiálno-technického zabezpečenie športovísk v stredných školách.

Na základe výzvy škola vypracovala a podala projekt na modernizáciu posilňovne, ktorý úspešne prešiel hodnotiacou komisiou ŽSK.

Predmetom projektu bolo zaobstaranie nových, moderných, kvalitných cvičiacich zariadení do existujúcej posilňovne pri školskom internáte.

Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem o návštevnosť z modernizovanej posilňovne zo strany žiakov a zamestnancov školy a tiež za účelom zlepšenia psychohygieny a dosiahnutia pozitívneho vplyvu na zdravie. Zvýšiť fyzickú zdatnosť žiakov s prepojením na študijné odbory školy. Zároveň vytvoriť kvalitné podmienky na posilňovanie pre talentovanú mládež v oblasti športu.

 Z poskytnutých finančných prostriedkov boli zakúpené materiálno-technické vybavenie – viacúčelový cvičiaci stroj na nohy, posilňovací stroj na brucho a zadnú časť tela, cvičiaci stroj na chrbát a plecia.

Žiaci s vychovávateľmi v rámci projektu vo svojom voľnom čase esteticky upravili    priestory posilňovne a efektívnejšie rozmiestnili cvičiace stroje a náradie pre bezpečnejšie využitie.

Využitie posilňovne:

 

Ján Imrich, vedúci projektu 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín