Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok, vypisuje v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. (zákon o výkone práce vo verejnom záujme) a čl. 2 ods. 1, písm. b) Pracovného poriadku školy výberové konanie na obsadenie vedúcich funkcií:

 

  1. Pedagogický zástupca riaditeľa školy

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 

Zoznam požadovaných dokumentov:

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zašlite, alebo osobne doručte na adresu školy do 1.3.2023. Obálku s dokumentmi označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE PZRŠ“. Termín výberového konania je stanovený na 16.3.2023 o 13:00 hodine v zasadacej miestnosti školy.

 

 

  1. Ekonomický zástupca riaditeľa školy

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 

Zoznam požadovaných dokumentov:

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zašlite, alebo osobne doručte na adresu školy do 1.3.2023. Obálku s dokumentmi označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE EZRŠ“. Termín výberového konania:16.3.2023 o 13:15 hodine v zasadacej miestnosti školy.

 

 

  1. Vedúci praktického vyučovania

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 

Zoznam požadovaných dokumentov:

 

 

Informovanie o voľných pracovných miestach bolo zabezpečené na verejne prístupnom mieste a to web stránke školy https://www.slslhr.sk/uradna-tabula. Informácia o výberovom konaní bola zverejnená dňa 22.2.2023.

 

 

V Liptovskom Hrádku 22.2.2023

 

 

Ing. Edmund Hatiar DiS. art., riaditeľ školy

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín