Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Odborné exkurzie žiakov lesníckych odborov

Prvý ročník 

Prvý deň. Navštívili sme územie Tatranského národného parku , konkrétne trasu náučného chodníka na Hrebienku, kde sme sa dozvedeli aj to, ako tatranské ľadovce dotvárali tatranské doliny , taktiež informácie o obyvateľoch studeného potoka. Následne sme sa presunuli do budovy múzea TANAP-u , kde sme sa oboznámili s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Poslednou zastávkou prvého dňa bola Botanická záhrada TANAP-u , ktorá má kultúrno – výchovné poslanie a v rámci expozície prináša možnosť spoznávať cenné rastlinstvo Tatier. 

Druhý deň sme navštívili Lesnícky skanzen, Čierny Balog - Vydrovská dolina. Na viac ako trojkilometrovom „Chodníku lesného času“ je v súčasnosti 70 zastávok, ktoré nám mnohými zaujímavými exponátmi a predovšetkým prirodzenými lesnými stanovišťami ponúkli objavné pohľady na životodarné schopnosti lesa. Určite nás však zaujali aj živé obrazy z histórie, súčasnosti a budúcnosti lesníctva. 

 

Druhý ročník 

Prvý deň exkurzie druhých ročníkov - LS Wisla. Ráno sme v edukačnom centre absolvovali prednášku o podmienkach LH v Poľsku a osobitne na území LS Wisla. Na území LS sme videli výrobnú technológiu spracovania sejbového materiálu po zbere šišiek až po uskladnenie získaného osiva lesných ihličnatých drevín. V LS Wisla sa už 20 rokov venujú chovu tetrova hlucháňa . Dozvedeli sme sa mnohé informácie o tomto druhu a prezreli sme si aj systém odchovu vo voliérach až po adaptáciu na vypúšťanie do voľnej prírody. 

Druhý deň exkurzie druhého ročníka. 1. Arborétum Borová hora - ukážka taxónov drevín a rozária. 2. Lesnícka fakulta TU Zvolen - virtuálna jaskyňa, lanové systémy - modely, harvestorový simulátor, genetické analýzy ( napr. vzoriek trusu, srsti medveďa hnedého). 3. Jaskyňa Bystrá - tvorená v tmavosivých vápencoch a dolomitoch stredného triasu. 

 

Tretí ročník 

Prvý deň. Príjemne a užitočne strávený deň v spoločnosti pracovníkov LESY SR, LS Duchonka . Spoločne sme sa oboznámili s možnosťami hľadania rizík a spôsobov eliminácie rozpadu smrekových porastov v čase klimatickej zmeny. Po dvoch rokoch vynútenej covidovej pauzy je to určite dobrá cesta priblížiť skutočné prevádzkové problémy naštudovanej teórií. Porovnať dnes neznesiteľnú páľavu otvorenej plochy s darcami tieňa tiež stálo za to. "Úloha" znie jasne, možností , ako ho naplniť je viac, treba o nich vedieť a vyskladať ich v prospech prírody aj človeka.  

Druhý deň. Prešli a vysvetlili sme si hospodárenie ( obnovu aj výchovu) v dubinách les HN aj HV. Podobne obnovu a výchovu bukových porastov. Zmysel a význam PBHL ( základné údaje). Význam stromov ponechaných na dožitie. Potrebu mať aj v hospodárskom lese mŕtve drevo. Vodozádržné opatrenia v lesných ekosystémoch. Dôležité bolo a je aby študenti videli a dostali do hlavy obraz pestrej štruktúry ( výškovej, hrúbkovej, druhovej). Aby pochopili aká cesta ( pestovné - obnovné a výchovné postupy) k takým štruktúram vedú. 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín