Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Úspešný projekt

Po zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu „Podaj mi ruku“ Žilinského samosprávneho kraja sme vypracovali projekt na revitalizáciu klubovne v ŠI pod názvom „Vytvorenie školského corworkingového priestoru v klubovni školského internátu“. V podaní projektu sme boli úspešní.

Cieľom projektu bolo vytvorenie corworkingového priestoru v klubovni ŠI, kde žiaci budú využívať vynovené priestory na spoločné stretnutia pri projektovej činnosti, voľno časové aktivity, samotnej príprave na vyučovanie a zároveň sa tam vytvorí zázemie pre pôsobenie žiackej školskej rady.

Modernizáciou vybavenia klubovne ŠI sme vytvorili aj dve „počítačové pracoviská“ s tlačiarňou a pripojením na internet, ktoré budú využívané žiakmi na prípravu na vyučovanie. V časti klubovne ŠI bolo vytvorené mítingové centrum, kde sa budú stretávať zástupcovia žiackej školskej rady, stravovacej komisie školy. Pre estetické dotvorenie priestoru sme vytvorili „zelený kútik“ obohatený živou kvetinovou výzdobou.

Vytvorením príjemného corworkingového priestoru žiaci získali miesto, kde si budú medzi sebou „zdielať“ školské vedomosti, skúsenosti, nápady a zároveň profitovať zo synergického efektu, ktorý prináša sústredenie talentovaných a šikovných žiakov na jednom mieste. Žiacka školská rada zároveň získala moderné mítingové priestory a administratívne zázemie.

Revitalizácia priestoru klubovne ŠI prebiehala v úzkej spolupráci so žiakmi ŠI a výrazným dofinancovaním projektu z rozpočtu školy.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín