Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Zelená kvapka krvi

Mnoho krát počujeme, že darovať krv znamená darovať život. No nie každý sa zamyslí nad tým, čo to znamená.

Vďaka svojej krvi môžeme niekomu dať čas dokončiť a povedať to, čo nestihol, darovať ďalšie chvíle strávené s ich deťmi, rodičmi, vnúčatami, či pomôcť mu splniť si jeho sny a životné ciele. Môžete mu venovať kúsok seba, kúsok zázraku, kúsok nádeje. Šancu prežiť šťastie, lásku, úspechy.... ŽIVOT.

Pre človeka krátka chvíľa v ambulancii a malá časť seba samého, no pre zranených možnosť žiť.

Naša škola pravidelne podporuje rôzne celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi z radov našich študentov. Po dvojročnej pauze spôsobenej covidom sa spoločenská miestnosť v priestoroch SOŠ lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu.

V pondelok 21.11..2022 od 8.00 prebiehala registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi.

Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada, na doplnenie energie mali zabezpečený pitný režim a sladké pečivo. Pracovníci SČK z Liptovského Mikuláša a Transfúznej stanice Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku vysoko ocenili slušnosť a zodpovednosť našich študentov počas odberov.

Teší nás, že tento rok sa zapojilo 34 študentov a zamestnancov SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie a Gymnázia v Liptovskom Hrádku, z ktorých  mnohí boli prvodarcovia.

Ďakujeme všetkým, ktorí vedia, že život je vzácny a chcú ho darovať ďalším aj keď ich možno nikdy v živote nestretnú. Veríme, že tak ako dnes, tak aj v budúcnosti sa stretneme s veľkým odhodlaním našich mladých ľudí  darovať krv.

                                                                                                                                                Mgr. Tatiana Čúzyová

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín