Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Celoštátny víťaz súťaže PODPOR SVOJ ODBOR

Slovenskí poľnohospodári, potravinári, veterinári a lesníci potrebujú zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium na stredných odborných školách agropotravinárskeho, veterinárneho a lesníckeho zamerania.

Projekt Podpor svoj odbor pripravila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a Komorou veterinárnych lekárov, pričom záštitu nad projektom spolu s MPRV prevzalo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR . Súťaž motivuje budúcich stredoškolákov k štúdiu týchto odborov prostredníctvom krátkych videí, ktoré pripravujú študenti odborných škôl. Chce upriamiť pozornosť nielen na odbory, ktoré sú medzi študentmi obľúbené, ale aj na tie, ktoré patria medzi nedostatkové profesie a  týmto spôsobom chce zároveň prepojiť základné a stredné školy .
Do projektu sa zapojila približne tretina stredných odborných škôl agropotravinárskeho, veterinárneho a lesníckeho zamerania, pričom odborná komisia hodnotila takmer 40 zaslaných krátkych videí od stredoškolákov.

Ceny študentom odovzdávala generálna tajomníčka služobného úradu MPRV Zuzana Nouzovská s podpredsedom SPPK Mariánom Šoltym 14. 4. 2023 v priestoroch Radisson Blu Carlton Hotela v Bratislave.

Celkové prvenstvo získal študent SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku Ján Svitana. Jeho video bolo zároveň ocenené Slovenskou lesníckou komorou v rámci lesníckych odborov.

Gratulujeme k výnimočnému úspechu !

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín