Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Žilinská župa ocenila Ing. Gabrielu Bodíkovú

Pri príležitosti Dňa učiteľov si z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a riaditeľa Úradu ŽSK Ondreja Buzalu prevzalo ocenenie 43 pedagogických zamestnancov. Ide o pedagógov, ktorí majú významné zásluhy na rozvoji škôl, dlhoročnú pedagogickú prax, životné jubileum, či výchovno-vzdelávacie úspechy.

Ing. Gabrielu Bodíkovú navrhla naša škola oceniť za tvorivú a obetavú prácu v prospech školy, jej kolektívu a našich žiakov.

 K oceneniu srdečne blahoželáme a do ďaľších rokov prajeme veľa entuziazmu, zdravia a úspechov.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín