Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Študent našej školy vyhral celoštátne kolo SOČ

      Celoštátna prehliadka SOČ sa každoročne koná pod záštitou rezortu školstva. Ide o prezentáciu stredoškolských prác z prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov. Prehliadka prebieha formou verejnej obhajoby a písomnej odbornej časti práce. Pre žiakov stredných škôl je zavŕšením ich stredoškolského vzdelávania a tiež tréningom a skúsenosťou v príprave na ďalšie pokračovanie štúdia na vysokej škole.

V dňoch 26. – 28. 04. 2023 sa uskutočnilo celoštátne kolo 45. ročníka SOČ. Organizátorom tohto ročníka

bola SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre. Súťažilo sa v 17 odboroch, v ktorých prezentovali svoje práce víťazi krajských prehliadok, ktorí sa umiestnili na prvých 2 miestach.

Táto súťaž nám nie je cudzia, o čom svedčia úspechy našich žiakov v predchádzajúcich ročníkoch. V celoslovenskom kole 45. ročníka SOČ sa so svojimi prácami predstavili 2 žiaci našej školy.

 V silnej konkurencii obsadil Tadeáš Mikurda 1. miesto v kategórii 04. Biológia s prácou na tému Zušľachťovanie a regeneračný chov liptovského lyska.

Lukáš Cinkota so svojou prácou na tému Africký mor ošípaných a jeho priebeh v okrese Veľký Krtíš si vybojoval v kategórii 07 Poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo krásne 6. miesto.

Našim žiakom, účastníkom celoštátneho kola SOČ gratulujeme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu .

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín