Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Záznamová kniha

Každá strelecká aktivita uskutočnená na školskej strelnici SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie Liptovský Hrádok v lokalite Dovalovo - Červený kút msí byť v zmysle platnej legislatívy evidovaná v záznamovej knihe.

Streleckú aktivitu si každý strelec alebo rganizácia musí vopred odsúhlasiť so správcom strelnice. Kontakt na správcu strelnice nájdete na www.slslhr.sk/strelnica

 

Vašu aktivitu schválenú správcom strelnice zapíšte do knihy prostredníctvom    elektronického formuláru      (kliknite na odkaz)

 

 

Záznamová kniha strelnice
(po kliknutí na odkaz sa Vám zobrazí záznamová kniha)

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín