Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Cena Jána Juraja Grűnwalda

V utorok 26. marca 2024 mesto Liptovský Hrádok pri príležitosti Dňa učiteľov poďakovalo pedagógom ako aj nepedagogickým pracovníkom zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a stredných škôl  na území mesta. Primátor Branislav Tréger, vedúca odboru organizačného, školstva a sociálnych vecí Martina Harichová a odborná pracovníčka školského úradu Ivana Kapitáňová odovzdali v obradnej sieni Národopisného múzea jedenástim z nich mestské vyznamenanie a jedna pani učiteľka dostala najvyššie ocenenie.
Medzi ocenenými nechýbal ani zamestnanec našej školy. 
???? Pamätnú plaketu primátora Mesta – Cenu Jána Juraja Grűnwalda získala naša  Alenka Messerschmidtová .
Srdečne gratulujeme ????⚘️????

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín