Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Víťaz krajského kola 46. ročníka SOČ je študentom našej školy

Dňa 26. 03. 2024 prebehlo pod záštitou SPŠ informačných technológií, Nábrežná 1325, v Kysuckom Novom Meste, Krajské kolo 46. ročníka SOČ. Na tomto kole sa zo svojimi prácami predstavili 3 žiaci našej školy, postupujúci z Okresného kola SOČ.

Predložené práce hodnotili 12 súťažných komisií. Po posúdení prác a porade komisií, sa súťažné komisie uzniesli na nasledovnom poradí súťažných prác v jednotlivých kategóriách :

07. Poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo

           1. miesto :  Michal POLKABLA: Fytocenologický prieskum udržiavania biodiverzity  horských lúk

           4. miesto :  Natália ADAŠKOVÁ:  Štruktúra a vývoj populácie danielej zveri  v rokoch 2013 – 2022 na Slovensku a v okrese Trenčín

01. Problematika voľného času

           4. miesto :  Ľubomíra ČEMEŠOVÁ:  Liečivé rastliny v okolí Košeckého Podhradia,  ich využitie a liečivé účinky

Michal Polkabla so svojou prácou postúpil do Celoštátneho kola SOČ, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. – 26. 04. 2024 

Ing. Ján   L u k a č k o 

Školský koordinátor SOČ

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín