Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

64. ročník medzinárodnej ŠVOČ pod záštitou LF TU vo Zvolene

Dňa 10. 04. 2024 prebehlo pod záštitou Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene, 64. ročník medzinárodnej ŠVOČ. V sekcii Stredné školy, sa zúčastnilo 12 súťažných prác, ktoré predniesli žiaci Stredných odborných škôl lesníckych z Banskej Štiavnice, Prešova a Liptovského Hrádku, ako aj z gymnázií vo Zvolene a Obchodnej Akadémie z Detvy, úspešní riešitelia Okresných a Krajských kôl 46. ročníka SOČ, ktorí reagovali na pozvanie organizátora.
Našu školu reprezentovali nasledovné práce :
Natália ADAŠKOVÁ: Štruktúra a vývoj populácie danielej zveri v rokoch 2013 – 2022 na Slovensku a v okrese Trenčín

Ľubomíra ČEMEŠOVÁ: Liečivé rastliny v okolí Košeckého Podhradia, ich využitie a liečivé účinky
Michal POLKABLA: Fytocenologický prieskum udržiavania biodiverzity horských lúk

Predložené práce hodnotila súťažná komisia zložená s pedagogických zamestnancov Technickej univerzity. V silnej konkurencii mimoriadne kvalitných prác, sa naše práce umiestnili v strede štartovného poľa.

Víťazom gratulujeme a všetkým účastníkom 64. ročníka fakultnej ŠVOČ, ako aj ich školiteľom a konzultantom, ďakujeme za zodpovednú prípravu a dôstojnú reprezentáciu našej školy.

                                                                                                                       Ing. Ján L u k a č k o 

                                                                                                                     školský koordinátor SOČ

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín