Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

MÁME VÍŤAZA V CELOŠTÁTNOM KOLE SOČ

V dňoch 24. – 26. 04. 2024 prebehlo pod záštitou SOŠ veterinárnej v Nitre Celoštátne kolo 46. ročníka SOČ. Na tomto kole sa so svojou prácou  predstavil i žiak našej školy Michal Polkabla, postupujúci z Krajského kola SOČ.
Predložené práce hodnotilo 17 súťažných komisií. Po posúdení prác a porade komisií, sa súťažná komisia 07 uzniesla na nasledovnom umiestnení našej súťažnej práce :
07. Poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo
1. miesto :  Michal POLKABLA : Fytocelonogický prieskum udržiavania
 biodiverzity horských lúk
 
Michalova práca bola zároveň bol ocenená aj Cenou rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Víťazovi gratulujeme a jeho školiteľovi Ing. Lukášovi Orlovskému, PhD. ďakujeme za zodpovednú prípravu a dôstojnú reprezentáciu našej školy.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín