Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Oslavy 220 výročia vzniku školy

Dňa 16.11.2016 si študenti aj pedagógovia pripomenuli slávnostnou akadémiou 220 rokov od založenia školy. Pozvanie na oslavy prijalo množstvo významných osobností zo Slovenska, Čiech, Poľska aj Francúzska. Akadémiu otvorili trubači lesníckej školy signálom Uvítanie. Nasledoval krátky poetický film od Ľubomíra Patscha na námet Ruženy Kučerovej, Hostí a študentov privítal riaditeľ školy. Poslanec NR SR a predseda ŽSK Juraj Blanár poblahoprial jubulantke a riaditeľoví školy odovzdal pamätný list Literas memoriales. Program akadémie svojim vystúpením spestrili členovia hudby FS Tatrín aj Monika Olšovská so svojou kóliou Arsi. V podaní emeritného profesora Jána Ondáša sa prítomní oboznámili s históriou školy. O súčasnosti hovoril zástupca RŠ Edmund Hatiara a vízie školy predniesli študenti Monika Chovancová a Pavol Krupa. Pásmo bolo popretkávané dielami liptovského básnika Milana Rúfusa, ktoré recitoval Ivan Bútora a Monika Chovancová. Riaditeľ školy ocenil pamätnou medailou partnerov školy a emeritných zamestnancov. Škole gratulovalo mnoho významných osobností a zástupcov inštitúcií. Hudobný pozdrav priniesli trubači ZUŠ Potštát. Po akadémií sa uskutočnila slávnostná recepcia a v podvečer v kostole Nanebovstúpenia Panny Márie aj Svätohubertská omša slúžená duchovnými otcami Marcelom Matavom a Stanislavom Misálom. Nasledujúci deň mali účastníci možnosť absolvovať už tradičnú poľovačku s orlami na líšky v PZ Hybe.

Záznam slávnostnej akadémie si môžete pozrieť na youtube.

K slávnostnej akadémií bol vytvorený poetický film,ako vyznaie jubilujúcej škole, ktorý si môžete tiež pozrieť na youtube.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín