Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Vyhodnotenie rannej aktivityi v ŠI - prvý polrok

Súčasťou výchovného procesu je aj udržiavanie poriadku v priestoroch ŠI. V rámci denného režimu ubytovaní žiaci v ŠI si riadia priestory izby a ukladajú osobné veci, čo sa každý deň hodnotí a výsledky sa zverejňujú na oznamovacej tabuli. Pre zvýšenie motivácie sme opäť v septembri 2017 vyhlásili súťaž o najlepšiu izbu v každej výchovnej skupine v počte dosiahnutých bodov v rannom poriadku k 31.01. 2018. Za sledované obdobie mohli získať maximálny počet 920 bodov.

Ako to dopadlo?

Vyhodnotenie ranného poriadku na izbách ŠI za 1. polrok školského roka 2017/2018 vo výchovných skupinách

      3.    výchovná skupina   izba č. 311 B       Andrej Slámka

                                                                               Miroslav Gálik            918 bodov

 

  1. výchovná skupina    izba č. 105 A       Alžbeta Vallová

                                                                              Sofia Nogová               915 bodov

 

      5.   výchovná skupina    izba č. 404 B       Jakub Žúbor

                                                                                Igor Kováč                   912 bodov 

  

  1. výchovná skupina    izba č. 205 A        Martin Rosina             911 bodov

                                                                                 

  1. výchovná skupina    izba č. 511 B        Denis Kubajda

                                                                               Dominik Dolinský       886 bodov

 

Víťazom gratulujeme!

 

Za dosiahnuté výsledky boli žiaci odmenení pizzou podľa vlastného výberu.

M.P.

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín