Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Súťaž SOŠ

Odborový zväz DREVO, LESY VODA (ďalej aj OZ DLV) zorganizoval 1. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá sa konala v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove dňa 12.06.2018 v spolupráci s PEFC SK. Súťaž bola určená pre študentov Stredných odborných škôl v pôsobnosti OZ DLV a pozostávala z teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci.

Súťaže sa zúčastnili žiaci študijného odboru technik drevostavieb 3.BTD triedy pod vedením Ing. Pavla Šimunku v zložení : Fučela Martin,  Šípka Radovan, Dzurec Marek.  Uvedená skupina žiakov pristúpila k príprave veľmi zodpovedne a aj keď išli viac – menej „na skusy“, v konkurencii ostatných škôl sa nestratili, naopak, doniesli domov prvé miesto v súťaži jednotlivcov, ktoré získal Martin Fučela.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín